Záchrana hradu Zlenice | věc veřejná

Záchrana a konzervace hradu Zlenice je běh na dlouhou trať, který si kromě nespočet hodin dobrovolnické práce žádá také velké finanční náklady. Sdružení Zlenice se ve spolupráci s majitelem památky obcí Senohraby dlouhodobě pokouší o získávání peněz z grantových projektů, ale ty rozhodně nejsou všespásný lék, na který by se dalo spoléhat a čekat. Díky této snaze se podařilo zakonzervovat v první etapě věžovitý palác hradu a zpřístupnit jádro hradu dřevěnou lávkou [2013-14]. Mnoho dalších havarijních stavů ale stále čeká na urychlené řešení.

 

V současné době probíhají opravy severozápadního paláce, které jsou financované převážně ze soukromých zdrojů.

S ohledem na omezené finanční možnosti jsou opravy rozděleny na několik etap. V rámci první, v roce 2016, byly zakonzervovány největší statické poruchy základů zdiva, kde se řešily masivní vkopy do zdi po hledačích pokladů. V letošním roce proběhla konzervace odtrženého oblého nároží a velké části rozvolněného lícového zdiva. Náklady na tyto uplynulé etapy se pomalu šplhají k 300 000 Kč. Pro rok 2018 se připravuje etapa třetí, která naváže na letošní, již dokončené, práce a bude především řešit konzervaci rozpadlých korun obvodových zdí paláce.

 

Při získávání finančních prostředků na tyto opravy se neobejdeme bez podpory širší veřejnosti. Obracíme se proto na vás, na příznivce, návštěvníky, kolemjdoucí, památkami zaujaté – pomozte pokračovat v opravách a přispějte tak k udržení tohoto krásného torza minulosti i pro budoucnost našich dětí.

Na těchto stránkách bude postupně aktualizována nabídka různých možností finanční podpory pro konkrétní konzervační práce hradu Zlenice. Věříme, že si časem získá vaší oblibu a zapojíte se i vy mezi naše příznivce a podporovatele, díky kterým je možné stále pokračovat v postupných opravách hradu Zlenice tak, aby byl uchován pro další generace.

Děkujeme za vaší přízeň!
Team Zlenice

Zpět do obchodu